Tjenester

«…men hva er det dere DRIVER med?»

Salgsprosess

Følg Opp intervjuer selgere og salgsledere for å kartlegge dagens salgsprosess hos dere. Vi tror det hjelper å sette opp denne – skriftlig – og se om denne gjøres effektivt og med kvalitet. I tillegg jobber vi med å skape bevisste selgere: Hvor ofte trenger vi å gjøre salgsprosessen for å nå målene? Hva er vi gode på/hva kan vi bli bedre på? Hvor er det viktig å være god?

I tillegg til Salgsprosessen kan det være viktige støtteprosesser rundt salget. Er disse prosessene ryddige, effektive og gjøres av folk som vet hvilket ansvar de har for dette?

Salgstrening (B2B)

Når man har definert en effektiv salgsprosess, er det viktig å bli god på denne. FølgOpp faciliteter trening og rollespill, men aller viktigst: Vi gir selgere og salgsledere konkrete verktøyer som kan brukes i hverdagen, slik at man blir litt og litt flinkere, hver dag – og: at man vet HVORFOR man blir bedre!

Butikktrening (B2C)

FølgOpp holder kurs for butikkansatte: Gjennom undervisning, rollespill og coaching trener vi opp dine ansatte til å se og behandle kunden på en vennlig og omsorgsfull måte. Da vil de ikke bare handle, men også ønske å komme tilbake!

Salgscoaching

«Jeg har sagt tusen ganger før: Ikke gjør slik…!» Dessverre vil denne typen coaching kun gi økt usikkerhet og null økning i kompetansen om hva man faktisk kan gjøre.

«Du er så flink! Bare fortsett slik…» Her er tonen god, men gevinsten ville bli enda større om medarbeideren får vite konkret HVA hun/han gjør bra, og hvorfor dette er bra!

FølgOpp hjelper salgsledere og selgere med verktøyer og et språk som gjør at man faktisk løfter hverandre opp og frem. Vi fokuserer ikke på resultater i vår coaching, men på ADFERD som skaper resultater!

Følg Opp´s Salgscoaching innebærer også verktøyer og hjelp til å rydde opp i hverdagen, slik at fokuset er på rett sted.

Go-to-market strategi

FølgOpp hjelper også på det mer strategiske. Om du for eksempel har en ny bedrift, ny salgsorganisasjon eller har fått nye produktområder, kan det være nyttig og viktig og ha en sparringpartner for hvordan vi skal nå ut til markedet? Hvor begynner vi? Hva gjør vi? Hvor satser vi (først)? …hvorfor? Hvordan? Med hvem? Når?

Personlighetstyper

FølgOpp benytter DISK(c) som verktøy til å forstå at vi mennesker er ulike og motiveres av ulike ting. DISK er intuitivt og lett å bruke i hverdagen – også i møte med kunder.

Innsikt

Følg Opp benytter anerkjent forskning og store erfaringsbaser til å forstå salg, og hvilke drivere som gjør at man lykkes med salg. Særlig innenfor B2B kan salgsprosessene være komplekse, de tar lang tid og involverer mange parter. Da trengs mer enn «magefølelse» for å lykkes.